Sota el rosetó hi ha el gran orgue, restaurat i ampliat en diverses ocasions i que ha esdevingut un dels més notables de Catalunya. També podem observar una antiga manxa de vent manual. Aquest orgue és successor del que va construir Anton Boscà el 1758, ocupava la tribuna del tercer tram de la nau, al costat de l’epístola. El 1912 Miquel Bertran construí un orgue nou al cor superior, reutilitzant material intern de l’antic instrument. La darrera intervenció ha anat a càrrec de Gerhard Grenzing, que entre el 1978 i el 1996 l’ha reconcebut i ampliat.

 

DETALLS TÈCNICS DE COMPOSICIÓ DE L’INSTRUMENT

(descripció facilitada per Josep Maria Escalona)

Primer teclat manual:
C-g”’ (56 notes)
Segon teclat manual:
C-g”’ (56 notes)
Teclat de pedal:
C-f’ (30 notes)
Flautat violó 16’
Flautat principal 8’
Flautat 8’
Octava 4’
Dotzena nasarda 2 2/3’
Quinzena 2’
Quinzena nasarda 2’
Ple IV 2’
Ple III 1’
Corneta V (c’-g”’) 8’
Trompeta real 8’
Baixons i clarins 4’ i 8’
Violetes i clarins 2’ i 8’
Flauta harmònica 8’
Flautat violó 8’
Veu cèlica 8’
Octava 4’
Quinzena 2’
Cimbalet III 1 1/3
Fagot i oboè 8’
Clarinet 8’

Contres 16’
Contres 8’
Octava 4’
Quinzena 2’
Bombarda 16’
Trompeta 8’


Combinacions i efectes
II al I
II al pedal
I al pedal
Trompeteria
Expressió del II
Trèmolo
To: a’=440 Hz als 20º C